นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

คณะครูและบุคลากร

ครูสมบูรณ์ คล้ายพึ่งสินธุ์
(ครูปุก)
ครูผู้สอน
ครูนันทิภาคย์ ดรกันยา
(ครูพงษ์)
ครูผู้สอน
ครูปิยมนัส จันทร์นะ
(ครูอี๊ด)
ครูผู้สอน
ครูสุดา ยาชูชีพ
(ครูอี๊ด)
ครูผู้สอน
       
ครูธนภร ยศฐานนท์
(ครูกัญญา)
ครูผู้สอน
ครูชนิกา เพ็ชรสุทธิ์
(ครูติ่ง)
ครูผู้สอน
ครูรสชรินทร์ เหล่าวงค์โครต
(ครูนุ่ม)
ครูผู้สอน
ครูเนตรนภา บุญดี
(ครูจ๋า)
ครูผู้สอน
       
ครูปาริชาติ ดาซามิ
(ครูโน)
ครูผู้สอน
ครูพิมพ์วลัญช์ มั่นประสิทธิ์กุล
(ครูเปิ้ล)
ครูผู้สอน
ครูพิมพิศ เรียงสันเทียะ
(ครู)
ครูผู้สอน
ครูพิชิต ลาภา
(ครูชิต)
ครูผู้สอน
       
Mr.Phillippe  Phillippe
(T.Phillippe)
Teacher
T.Joy C. ebduape
(T.Joy)
ครูต่างประเทศ
ครูสุชาดา แต้มทอง
(ครูปู)
ครูผู้ช่วย
ครูพัชรีพร บุตยมงคล
(ครูเจ)
ครูธุรการ
       
ครูเมธาวี ยิ้มใหญ่
(ครูหนึ่ง)
ครูผู้ช่วย
ครูดวงใจ กาลวงศ
(ครูจอย)
ครูผู้ช่วย
Miss Irma Angot Lusares
(T.ilma)
Teacher
ครูวีรยา เกตุยงค์
(ครูแอน)
ครูธุรการ
       
     
ครูดวงใจ มารุ่งเรือง
(ครูนุ่น )
ครูธุรการ