คณะครูและบุคลากร

 

 

 

 

 

ครูสมบูรณ์ คล้ายพึ่งสินธุ์

(ครูปุก)

ครูผู้สอน

 

 

ครูนันทิภาคย์ ดรกันยา

(ครูพงษ์)

ครูผู้สอน

 

 

ครูปิยมนัส จันทร์นะ

(ครูอี๊ด)

ครูผู้สอน

 

 

ครูสุดา ยาชูชีพ

(ครูอี๊ด)

ครูผู้สอน

 

 

ครูชนิกา เพ็ชรสุทธิ์

(ครูติ่ง)

ครูผู้สอน

 

 

ครูรสชรินทร์ เหล่าวงค์โคตร

(ครูนุ่ม)

ครูผู้สอน

 

 

ครูพิมพิศ เรียงสันเทียะ

(ครูปัด)

ครูผู้สอน

 

 

ครูพิชิต ลาภา

(ครูชิต)

ครูผู้สอน

 

 

ครูปวีณา ทรงเกียรติวุฒิ

(ครูปุ๋ย)

ครูกิจกรรม

 

ครูศิริพร บุญลักษณ์

(ครูชมพู่)

ครูผู้สอน

ครูคัลทรียา บัวงาม

(ครูติ๊ก)

ครูผู้สอน

ครูนุชจรีย์ บุญเตี้ย

(ครูอ้อ)

ครูกิจกรรม

 

ครูวราภรณ์ พันธ์ทอง

(ครูทิพย์)

ครูผู้สอน

 

ครูดวงดาว หัสคุณ

(ครูลัด)

ครูผู้สอน

ครูนภัสสร อินอุ่นโชติ

(ครูเจมส์)

ครูผู้สอน

T.Vanessa Joy Ceballe Endiape

(T.Joy)

Teacher

 

T.Josefine Tiburcio

(T.Phen)

Teacher

 

T.Philippe Philippe

(T.Philippe)

Teacher

T.Jayden Sullivan

(T.Jay)

Teacher

Karmeli Tarampi

(T.Mia)

Teacher

 

ครูสุชาดา เเต้มทอง

(ครูปู)

ครูผู้ช่วย

 

ครูเมธาวี ยิ้มใหญ่

(ครูหนึ่ง)

ครูผู้ช่วย

ครูดวงใจ กาลวงค์

(ครูจอย)

ครูผู้ช่วย

ครูณภาภัช สุณัฐชาชุติมา

(ครูแอน)

ครูผู้ช่วย

 

ครูจารุดา อิ่มจิต

(ครูกุ้ง)

ครูผู้ช่วย

 

ครูเนตรนภา บุญดี

(ครูจ๋า)

ครูผู้ช่วย

คุณณัฐนรี พูลสุขสวัสดิ์

(ครูโดนัท)

ครูธุรการ

คุณนฤมล จันทร์น้อย

(ครูตู๋)

ครูธุรการ

     

 

น.ส.สุภารัตน์ เชื้อเพชร

(ครูปู)

ครูธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอำนวย ยอดอำนวยพร

(คุณน้อย)

เเม่ครัว

 

คุณนันทนา นามวงษ์

(คูณปู)

เเม่ครัว

คุณปราณี เเก้วกล่ำ

(คุณเม้า)

เเม่บ้าน

คุณจันทร์เพ็ง

(คุณเพ็ง)

เเม่บ้าน

   

 

คุณดำรงค์ ปกป้อง

(คุณดำ)

พนักงานขับรถ

 

คุณสกล อิ๋วสวัสดิ์

(คุณสกล)

พนักงานขับรถ