ระเบียบการโรงเรียน

ระเบียบการ

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถนนประะชาอุทิศ แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875