นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

ระเบียบการโรงเรียน

ระเบียบการ

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
เลขที่ 89 หมู่ 9 ถนนประะชาอุทิศ ซอย 29 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875, 0-2872-8438 (กด 0) แฟ็กซ์ 0-2872-7830