รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล *
วันเกิด*
เพศ *
ส่วนสูง/ซม.
น้ำหนัก/กิโลกรัม.
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
เลขที่บัตรประชาชน
บัตรหมดอายุ
ตำแหน่งที่ต้องการ
เงินเดือน/บาท
ภาพประจำตัว
-ไฟล์ *.jpg, *.gif, *.png ขนาดไม่เกิน 1 Mb
ข้อมูลทางทหาร
ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ *
หมู่ที่ *
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ที่บ้าน
Line
มือถือ *
อีเมล์
Facebook
ข้อมูลการอยู่อาศัย
ข้อมูลสถานภาพ
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อบิดา
อายุ/ปี
อาชีพ
ชื่อมารดา
อายุ/ปี
อาชีพ
สามี/ภรรยา
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
มีพี่น้องทั้งหมด/คน (รวมผู้สมัคร)
ชาย/คน
หญิง/คน
เป็นบุตรคนที่
คนที่ 1
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
คนที่ 2
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
คนที่ 3
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
คนที่ 4
ชื่อ
อายุ
อาชีพ
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา ม.ปลาย
สถาบัน
สาขาวิชา
ตั้งแต่/ปี
ถึง/ปี
ระดับการศึกษา ปวช
สถาบัน
สาขาวิชา
ตั้งแต่/ปี
ถึง/ปี
ระดับการศึกษา ปวท/ปวส
สถาบัน
สาขาวิชา
ตั้งแต่/ปี
ถึง/ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน
สาขาวิชา
ตั้งแต่/ปี
ถึง/ปี
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี
สถาบัน
สาขาวิชา
ตั้งแต่/ปี
ถึง/ปี
ระดับการศึกษา อื่นๆ
สถาบัน
สาขาวิชา
ตั้งแต่/ปี
ถึง/ปี
ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน
ที่ทำงานแห่งที่ 1
สถานที่ทำงาน
ระยะเวลาเริ่ม
ระยะเวลาสุดท้าย
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
ค่าจ้าง
สาเหตุที่ออก
ที่ทำงานแห่งที่ 2
สถานที่ทำงาน
ระยะเวลาเริ่ม
ระยะเวลาสุดท้าย
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
ค่าจ้าง
สาเหตุที่ออก
ที่ทำงานแห่งที่ 3
สถานที่ทำงาน
ระยะเวลาเริ่ม
ระยะเวลาสุดท้าย
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
ค่าจ้าง
สาเหตุที่ออก
ที่ทำงานแห่งที่ 4
สถานที่ทำงาน
ระยะเวลาเริ่ม
ระยะเวลาสุดท้าย
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
ค่าจ้าง
สาเหตุที่ออก
ข้อมูลด้านภาษา
ภาษาอังกฤษ
การพูด
การเขียน
การอ่าน
ภาษาจีน
การพูด
การเขียน
การอ่าน
ภาษาอื่นๆ
การพูด
การเขียน
การอ่าน
ข้อมูลความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์
กรณีที่ได้คอมพิวเตอร์ ระบุ
ขับรถยนต์
ใบขับขี่เลขที่
ประเภทรถ
ความสามารถ ในการใช้เครื่องใช้ สำนักงาน
งานอดิเรก
กีฬาที่ชอบ
ความรู้พิเศษ
อื่นๆ ระบุ
ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
กรณีฉุกเฉินติดต่อคุณ
เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่
โทรศัพท์
ข้อมูลอื่นๆ
ทราบข่าวการรับสมัครจาก
เคยป่วยหนักและ เป็นโรคร้ายแรงหรือไม่
หากเคยเป็น โปรดระบุ
เคยสมัครงานกับโรงเรียนนี้หรือไม่
ถ้าเคย สมัครเมื่อ
ระบุญาติ/เพื่อนที่รู้จักในโรงเรียนที่ท่านรู้จักดี
ระบุชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ของผู้ที่อ้างอิง 2 คน (ไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม)
แนะนำตัวเองเพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนรู้จักท่านดีขึ้น
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติเอกสาร
-ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png, *.doc, *.docx , *.ppt , *.pdf, *.xls , *.xlsx , *.zip, *.rar
-ขนาดไม่เกิน 10 Mb