เรื่องน่ารู้

ลูกทำได้ดีแน่ ถ้า...

เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น เด็ก ๆ คงไม่อยากทำงานบ้านแน่ หากเห็นคุณแม่หรือคุณพ่อไม่เคย หยิบจับทำอะไร

วันที่ 11 สิงหาคม 2554

ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1