ติดต่อสอบถามผ่านไลน์ รร.อนุบาลแสงอารีย์
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
ไอดี:@sangaree
ด้วย ความ เข้าใจ จากประสบการณ์การทำงานกับเด็กที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนจึงถูกออกแบบและสรรค์สร้างอย่างมีความหมายต่อชีวิตเด็ก ส่งเสริมความฉลาดรอบด้าน ใฝ่รู้ เป็นคนเก่งที่ดีมีจริยธรรม รู้รับปรับใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นไทย เราจึงการเตรียมกิจกรรมไว้หลากหลายรองรับความสนใจและความแตกต่างระหว่า... อ่านต่อ         สวัสดีค่ะ ทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีความมุ่งหวัง ที่จะจัดการศึกษาให้ นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถเต็มศักยภาพ โดยให้นักเรียนมี พัฒนาการที่สมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
      โรงเรียนแสงอารีย์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-427-6925, 02-427-9875, 02-872-8438 #0 แฟกซ์ 02-872-7830
   
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560) (12/10/2560)
 
   
เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)
 
   
ขอแสดงความยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน (20/6/2557)
 
คณะครูและบุคลากร
ครูสมบูรณ์ คล้ายพึ่งสินธุ์
(ครูปุก)
ครูผู้สอน
ครูนันทิภาคย์ ดรกันยา
(ครูพงษ์)
ครูผู้สอน
ครูปิยมนัส จันทร์นะ
(ครูอี๊ด)
ครูผู้สอน
ครูสุดา ยาชูชีพ
(ครูอี๊ด)
ครูผู้สอน
       
ครูธนภร ยศฐานนท์
(ครูกัญญา)
ครูผู้สอน
ครูชนิกา เพ็ชรสุทธิ์
(ครูติ่ง)
ครูผู้สอน
ครูรสชรินทร์ เหล่าวงค์โครต
(ครูนุ่ม)
ครูผู้สอน
ครูเนตรนภา บุญดี
(ครูจ๋า)
ครูผู้สอน
       
ครูปาริชาติ ดาซามิ
(ครูโน)
ครูผู้สอน
ครูพิมพ์วลัญช์ มั่นประสิทธิ์กุล
(ครูเปิ้ล)
ครูผู้สอน
ครูพิมพิศ เรียงสันเทียะ
(ครู)
ครูผู้สอน
ครูพิชิต ลาภา
(ครูชิต)
ครูผู้สอน
       
Mr.Phillippe  Phillippe
(T.Phillippe)
Teacher
T.Joy C. ebduape
(T.Joy)
ครูต่างประเทศ
ครูสุชาดา แต้มทอง
(ครูปู)
ครูผู้ช่วย
ครูพัชรีพร บุตยมงคล
(ครูเจ)
ครูธุรการ
       
ครูเมธาวี ยิ้มใหญ่
(ครูหนึ่ง)
ครูผู้ช่วย
ครูดวงใจ กาลวงศ
(ครูจอย)
ครูผู้ช่วย
Miss Irma Angot Lusares
(T.ilma)
Teacher
ครูวีรยา เกตุยงค์
(ครูแอน)
ครูธุรการ
       
     
ครูดวงใจ มารุ่งเรือง
(ครูนุ่น )
ครูธุรการ
     
กิจกรรมเสริมพิเศษ บริการสำหรับนักเรียน
  รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
  ตรวจสุขภาพฟัน 6 เดือนครั้ง
  ประกันอุบัติเหตุ 24 ช.ม.
  ดูแลเด็กหลังเวลา 17.00 น
  อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
  แนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถม
  ตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   
  เว็บไซต์น่าสนใจ
  นิมฺมโล สาระธรรมเพื่อชีวิตร่มเย็น
   
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
4 ซ.ประชาอุทิศ 29 ถ.ประชาอุทิศ เเขวง-เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6925, 0-2427-9875 แฟ็กซ์ 0-2872-7830
เว็บไซต์: www.sangaree.ac.th
อีเมล์: sangaree@sangaree.ac.th
ไลน์ไอดี: @sangaree