นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับประถมวัย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับประถมวัย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ (น้องริว) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์ ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (12/10/2560)

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ขอแสดงความยินดี

ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รชตะวิวรรธน์ น้องปัณปัณ K.2/1 Bilingual Program ปีการศึกษา 2556 สอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2300 คน รับ 100 คน

วันที่ 20 มิถุนายน 2557

สอบปลายภาค

เรื่องการสอบปลายภาค

วันที่ 17 กันยายน 2556

คนเก่งแสงอารีย์ ปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พัสกร รชตะวิวรรธ "น้องกร" อนุบาล 3/2 ที่ สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 ได้ โดยได้คะแนนสอบสูงสุด จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 3,000 คน "ขอปรบมือดังๆให้คนเก่งหน่อยค่ะ"

วันที่ 27 มีนาคม 2556

ขอแสดงความยินดี

ด.ช.ยสินทร ปุญญวานิช “น้องทาโร่” อนุบาล 3/1 ห้องครูอี๊ด ที่สอบแข่งขันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อันดับที่สองของประเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2556

จดหมายเปิดภาคเรียนที่ 2/2555

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

น้องเป็ก เปรมณัช, น้องอีอฟ AF6 ศิษย์เก่า ไปร่วมงานฌาปนกิจผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

น้องเป็ก(เปรมณัช สุวรรณานนท์)ดีเจ นักร้อง พิธีกร และนักแสดง พร้อมด้วย น้องอ๊อฟ ชาญณรงค์ หอมชิต (AF6) ศิษย์เก่าอนุบาลแสงอารีย์ จะมาเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 55 เวลา 11.00 น.นี้ค่ะ

วันที่ 17 ตุลาคม 2555

ทั้งหมด 96 รายการ
1 / 10