นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

พลานามัย

กิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆ

Cooking

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

Junior Acting

วันที่ 12 กันยายน 2554

English for fun

วันที่ 12 กันยายน 2554

Electone

วันที่ 12 กันยายน 2554

Computer

วันที่ 12 กันยายน 2554

จินตคณิต

วันที่ 23 สิงหาคม 2554