นางสาวอารียา กชกรกมุท
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

อาหารประจำสัปดาห์

Cooking


กิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆ

Junior Acting

วันที่ 12 กันยายน 2554

English for fun

วันที่ 12 กันยายน 2554

Electone

วันที่ 12 กันยายน 2554

Computer

วันที่ 12 กันยายน 2554

จินตคณิต

วันที่ 23 สิงหาคม 2554

พลานามัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2554